વિચારોનું વિશ્લેષણ

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Analysis of thoughts This blog tries to link topics related to information, literature, Education,current affairs history,Life Character,Story,Love story,Lifestyle

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Ads Here

Saturday, 15 August 2020

Sunday, 9 August 2020

યાદ

August 09, 2020 4
  જ્યારે વરસાદના ટીપાં , આ અતૃપ્ત ધરાને તરબોળે છે , જ્યારે વાદળોની ગર્જના , વર્ષાના આગમનનો સંદેશો પાઠવે છે , ત્યારે તું મને યાદ આવે છે.....
Read more »

Thursday, 6 August 2020

ઓનલાઇન શિક્ષણ કે પરંપરાગત શિક્ષણ ?

August 06, 2020 8
                        આજે સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના નામની મહામારી ફેલાયેલી છે.થોડા સમયના લોકડાઉન પછી સમગ્ર વિશ્વ જાણે પોતાને કોરોના સાથે જ જ...
Read more »

Friday, 31 July 2020

મૃગજળ

July 31, 2020 0
મૃગજળ કેરો પ્રેમ છે તારો , હોય અનંત પણ નજીક ભાસે , દૂર થતો જાય જેમ પહોંચું પાસે... મૃગજળ કેરો પ્રેમ છે તારો , તૃષ્ણાથી અતૃપ્ત મૃગને દોડ...
Read more »

Sunday, 26 July 2020

દેશભક્તિ

  કંઇક વહી હતી રક્તની ધારા , ત્યારે થઈ હતી સ્વતંત્ર આ ધરા... હતું જોમ એ વીરોનાં રક્તમાં , જે લડ્યા હતા દેશ કાજે દેશભક્તિમાં... શણગારી ...